1. TOP
  2. ブログ
  3. 今日の南モンゴル、文化的ジェノサイドの浸透 ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠊ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠦᠭᠭᠦᠬᠦ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠨ ᠊ᠤ ᠭᠢᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ

今日の南モンゴル、文化的ジェノサイドの浸透 ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠊ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠦᠭᠭᠦᠬᠦ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠨ ᠊ᠤ ᠭᠢᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ

カテゴリー:文化
2021/11/19